Product Details

Bol medio-grande

22,00 I.V.A. Incluído

Bol triangular medio-grande / Medium-big triangular bowl

Gres e esmaltes / Gres y esmaltes / Stoneware and glazes (1250°C)

7 x 15 x 15 cm

 

Bol cadrado medio-grande / Bol cuadrado medio-grande / Medium-big square bowl

Gres e esmaltes / Gres y esmaltes / Stoneware and glazes (1250°C)

7 x 13,5 x 13,5 cm

Compare

Share

Descripción

COLECCIÓN LOMBA / LOMBA COLLECTION

GAL/ Lomba é o noso primeiro xogo de pezas utilitárias de gres. Son froito de observar o crecemento da horta cun prisma xeométrico. Con inspiración na olería tradicional galega e tamén na xaponesa. Trátase dun xogo de boles, ámboas e vasos, onde os diferentes tamaños das pezas superpóñense para seren ao mesmo tempo decorativos e útiles.

Unha lomba, ademais do nome da nosa aldea, é un montículo, unha elevación do terreo, e por iso os obxectos que escollemos para materializar esta idea teñen forma de outeiro ou ladeira.

ES/ Lomba es nuestro primer juego de piezas utilitarias de gres. Son fruto de observar el crecimiento del huerto con un prisma geométrico. Con inspiración en la alfarería tradicional gallega y también en la japonesa. Se trata de un juego de boles, tinajas y vasos, donde los diferentes tamaños de las piezas se superponen para ser al mismo tiempo decorativos y útiles.

Una Lomba, además del nombre de nuestra aldea, es un montículo, una elevación del terreno, y por eso los objetos que elegimos para dar cuenta de esta idea tienen forma de cerro o ladera.

EN/ Lomba is our new set of utilitarian stoneware pieces. They are the result of observing our vegetable garden growing through a geometric prism. Inspired by traditional Galician and Japanese pottery, the collection is a set of bowls, jars and glasses. All pieces may be overlaid so they act as a decorative and useful artwork.

A Lomba, in addition to the name of our village, is a mound, an elevation of the land, and that is why the objects we choose to reflect this idea have the shape of a hill or slope.

Información adicional

Cor / Color / Colour

Azuis e violetas / Azules y violetas / Blues and violets, Brancos e grises / Blancos y grises / Whites and grays, Ocres e marróns / Ocres y marrones / Ochers and browns

Forma / Shape

Triangular, Cadrada / Cuadrada / Square